Nyheter

Kul i 5 

Posted by Camilo Pozo Saturday, February 17, 2018 6:34:00 PM Categories: Öppet hus & evanemang

 

Kul I 5

Träna självförsvar Comba Jujutsu

På Malmö Budokwai under hela sportlovet

19-23 Feb

Träningspass kl 11:00-12:15  12:15-14:00

 

Ta med oömmakläder

ingenkostnad.

Malmö Budokwais Årsmöte 2018 

Posted by Camilo Pozo Monday, January 15, 2018 9:52:00 AM

 

       KALLELSE            MALMÖ 2017-12-22   1/2

 

Härmed kallas du som medlem, till Malmö Budokwais årsmöte.

Söndagen den 28 januari 2018, kl. 10.00.

 

PLATS: Malmö Budokwais dojo

 

OBS! Rösträtt vid Malmö Budokwais årsmöten har alla klubbmedlemmar som fyllt 18 år och betalt medlemsavgiften för 2017-18, som varit medlem i minst ett år, samt för övrigt uppfyller de krav som finns angivna i klubbstadgan.

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

 

1 § Mötets öppnande.

 

2 § Frågan om mötets behöriga utlysande.

 

3 § Dagordningens godkännande.

 

4 § Val av mötesordförande och sekreterare.

 

5 § Val av två justeringsmän, att jämte mötessekreteraren justera protokollet.

 

6 § Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2016 – 2017.

 

7 § Godkännande av förvaltningsberättelsen för 2016 – 2017.

 

8 § Revisionsberättelsen av klubbens revisor samt yrkande om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.

 

9 § Val av Kassör (2 år) - Cissi, Ledamot 1 (2 år) - UB, Suppleanter 1,2&3 (1 år) – JB, MN, Vakant.

      Valberedningen har ordet (Camilo Pozo & Henrik Olsson).

 

10 § Val av två revisorer för 2018 (1 år).

 

11 § Val av två personer till valberedningen för 2018 (1 år).

 

    MALMÖ 2017-12-22  Sid. 2/2

12 § Godkännande av klubbens firmatecknare.

         Idag är det:

         Ordf: Lars-Göran Nilsson 381028-3618 (Axel Danielssonsväg 320, 215 82 Malmö)

         Kassör: Cigdem Yalcin (841129-3981, Von Lingens väg 52, 213 71 Malmö)

        

13 § Motioner till årsmötet, skall vara styrelsen senast tillhanda den 2018-01-21. Motionerna sändes till: Ordf. Lars Nilsson, Axel Danielssonsväg 320, 215 82 Malmö.

 

14 § Övriga frågor.

 

15 § Mötets avslutande.

 

Malmö Budokwai 2017-12-22

 

 

 

 

 
   

Pierre Gullander, Klubbsekreterare

Malmö Budokwais Årsmöte 2018 

Posted by Camilo Pozo Monday, January 15, 2018 9:51:00 AM

Eftergradering för vuxna VT2017 

Posted by Camilo Pozo Sunday, April 30, 2017 11:47:00 AM

Till 5 Kyu Söndagen 21 maj kl 12.

Eftergradering och terminsstart! 

Posted by Uchi Mata Sunday, January 08, 2017 3:35:00 PM Categories: Träningstider
EFTERGRADERING & TERMINSSTART! Imorgon är det terminsstart för vårterminen, då kör vi för fullt igen. I samband med att vi börjar ny termin kommer vi ha en eftergradering för vuxna som missade graderingen innan jul. Eftergradering i Combat Ju Jutsu för vuxna sker söndagen den 22 januari kl. 13:00. Informera er instruktör att ni avser eftergradera. Välkomna!

Kata-pass söndagen den 30 oktober. 

Posted by Uchi Mata Monday, October 24, 2016 12:58:00 PM Categories: Träningstider

På söndag, 161030, är det åter tid för kata-pass för de vuxna utövare som avser gradera till dangrader. Passet börjar kl. 12:00.

Välkomna!

Första kata-passet för höstterminen, söndagen den 25/9 kl. 12:00. 

Posted by Uchi Mata Friday, September 23, 2016 4:29:00 PM Categories: Träningstider

Nytt för höstterminen är att kata-pass kommer erbjudas sista söndagen i varje månad vid lunchtid. Söndagen den 25/9 kl. 12:00 är det tid för första kata-passet, under ledning av Camilo Pozo. Passet riktar sig till de utövare som avser gradera till dangrader.

Välkomna!

Ett reportage under sista passet för sommarterminen. 

Posted by Uchi Mata Monday, August 29, 2016 9:12:00 PM Categories: Öppet hus & evanemang Träningstider
Hej! På torsdag (160901) är det sista passet för sommarterminen. Under passet, som led av sensei Camilo Pozo, kommer det finnas folk på plats för att göra ett reportage om klubben. Detta gör att vi vill att så många som möjligt kommer ner och tränar med oss. Packa väskan och kom ner och kör Combat Ju Jutsu med oss på torsdag kl. 18:00! Hoppas vi ses på mattan. // Henke

OBS! Ändrade tider för ungdomsgruppen och Combat Boxing under HT 2016. 

Posted by Uchi Mata Friday, August 19, 2016 12:34:00 PM

Med anledning av att ungdomsgruppen byter instruktör kommer ungdomsgruppens träning ha ett nytt upplägg från och emd HT 2016. Ungdomsgruppens pass på  onsdagar upphör, medan fredagspassat fortsatt finns kvar. Dock kommer olika olika instruktörer hålla i fredagspasset. Vidare är upplägget att ungdomar som tränar hos oss, tränar fredagsträning som tidigare och kompletterar sin träning genom att delta i pass Combat Ju Jutsu för vuxna och Combat Boxing.

 

Gällande Combat Boxing ändras tiden för onsdagsträningen från 18:15 till 18:00. Båda måndags och onsdags pass i Combat Boxing startar 18:00 från och med 160905.

Välkomna!

Schemat för höstterminen 2016, med start 160905. 

Posted by Uchi Mata Tuesday, July 26, 2016 7:35:00 PM Categories: Träningstider
Page 1 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Malmö Budokwai