Combat Boxing

Combat Boxing är träningspass vi har på Malmö Budokwai för att vi ska kunna träna med ett separat fokus specifikt på stående slag- och sparktekniker från distans eller i clinch. Combat Boxing bygger på träningsprinciper som känns igen från huvudstilen Combat Ju Jutsu. Dessa träningsprinciper kan sammanfattas i flödesträning, en dynamisk träning (träning i rörelse) med inriktning på teknik. Combat Boxingpassar den som vil utveckla sin slag- och sparktekink, men även den som vill ha motion.

Träningsformen är öppen för alla och kostar inget extra utan ingår i terminsavgiften! Löpande intag, se schemat för träningstider.