Combat Ju Jutsu

Combat Ju Jutsu är en defensiv-offensiv stil. Vi tränar Combat Ju Jutsu med fokus på teknikträning utifrån ett dynamiskt perspektiv. Grunden finns i "Kihon waza" - grundövningstekniker - med träning och övningar i blockeringar, slag, sparkar, kast, nedtagningar och mattkamp. Vidare tränar vi "Jigo waza" - självförsvarstekniker - där vi lär oss att applicera våra grundtekniker i realistiska självförsvarssituationer.

Stilen och träningssättet möjliggör en anpassning till individens förutsättningar, efterhand som du tränar kommer du utveckla favorittekniker som passar just dig i träning, självförsvar eller tävling.

Vi tränar i olika bältesgrupper med gradering till en ny bältesfärg som avslutning på varje träningsperiod i gruppen, från nybörjarnas vita bälte hela vägen upp till det svarta bältet.

Löpande intag, se schemat för träningstider.