Vi finns även på Facebook!
 
 

Det är aldrig
för sent att börja
träna självförsvar!

Träningstider

Schema för Höstterminen 2017.

Hösterminen startar från och med måndagen den 4 septender .

Elev som tränar Combat Ju Jutsu tränar till respektive bälte. Nybörjare tränar till gult bälte.Under sommarterminen tränar dock alla bältesgrader tillsammans.

Schema för Sommarträningen 2017.

Sommarträningen startar från och med måndagen den 9 maj .