Uffe Brandt Jr 3 Dan


Uffe Brandt Jr 3 Dan

 

Uffe Brandt Jr 3 Dan CJJR

Uffe ansvarar och leder passen Combat MMA och Combat Boxing.